Jogi nyilatkozat

A bottheka.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a bottheka.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A bottheka.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire.
Tilos a bottheka.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a bottheka.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
A bottheka.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 40.000 Ft, illetve szavanként bruttó 5.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Legal notice

Bottheka.com as a website shall be considered as copyrighted. Downloading (reproduction), communication to the public, any other use, electronic storage, processing or sale of any content published therein shall only be authorised with the written consent of the Service Provider.
Any material from the website bottheka.com and its database may only be reproduced – even with the written consent of the copyright holder – by placing a link directing to the website.
The Service Provider reserves all rights to all the elements of their service and to their domain names.
It is prohibited to adapt or decompile the content of the website bottheka.com or parts of it; to create user identifiers and passwords in an unfair manner; to use any application capable of modifying or indexing bottheka.com website or any parts of it.
The name bottheka.com is protected by copyright, it shall only be used with the written consent of the Service Provider, with the exception of its URL.
The User shall take note that in case of unauthorised use, the Service Provider is entitled to contractual penalties. The amount of contractual penalties is HUF 40,000 gross for each image, or HUF 5,000 gross per word. The User acknowledges that such contractual penalty is not exaggerated, and shall browse the website with this in mind. In case of infringement of copyright the Service Provider shall apply a notarial certificate of the facts, the amount of which shall also be imposed upon the defaulting user.

error: Content is protected !!